BIG3の1RM(max)予想計算機:難易度評価あり

2019年11月24日

estimateBIG3maxPL

使用重量を入力してください

kg

反復回数を入力してください

評価基準を入力してください

あなたの推定MAXは ___ kgです。
推定1RM ______
推定2RM ______
推定3RM ______
推定4RM ______
推定5RM ______
推定6RM ______
推定7RM ______
推定8RM ______
推定9RM ______
推定10RM ______